BIEGI – REGULAMIN


ORGANIZATOR
– Wydział‚ Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych UM Gorlice
– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach

TERMIN I MIEJSCE
Impreza odbędzie się 16.06.2020 o godz. 17.00 na stadionie OSiR Gorlice, ul. Sienkiewicza 15

DYSTANS BIEGU
– 1 km dla kobiet
– 3 km dla mężczyzn

KATEGORIE WIEKOWE
– kobiety OPEN
– mężczyźni 18-45 lat
– mężczyźni powyżej 45 lat

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane w dniu zawodów od godz. 16.45-17.00

WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem udziału w biegach jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w rywalizacji w ramach Gorlickiego Wieloboju Sportowego na własną odpowiedzialność wraz z oświadczeniem RODO.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi
– pomiar czasu ręczny
– wpisowe 2 zł od uczestnika
– dodatkowych informacji udziela Dział Organizacji Imprez OSIR Gorlice tel. 605 232 730