Regulamin

XI Gorlicki Wielobój Sportowy

1) Cel
  • popularyzacja czynnej formy wypoczynku i rekreacji wśród mieszkańców Gorlic i Ziemi Gorlickiej
  • popularyzacja różnych dyscyplin sportowych
  • wyłonienie najlepszych uczestników wieloboju w kategorii kobiet i mężczyzn
  • nawiązanie przyjacielskich kontaktów
2) Organizatorzy
  • Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gorlicach
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach
  • Club „10” Gorlice
  • Klub bilardowy „Ósemka”
3) Patronat
  • Rafał Kukla – Burmistrz Miasta Gorlice
4) Udział
XI Gorlicki Wielobój Sportowy przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Warunkiem udziału w zawodach jest  posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa, a także zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Zawodnicy powinni być ubezpieczeni w zakresie NW oraz stosować się do zapisów Regulaminu XI Gorlickiego Wieloboju Sportowego i regulaminów poszczególnych dyscyplin wchodzących w skład niniejszego wieloboju.

Rywalizacja przebiegać będzie w grupie kobiet i mężczyzn (bez podziału na kategorie wiekowe).

5) Terminarz konkurencji

 Nazwa konkurencji

Termin realizacji

Jazda szybka na lodzie

29. stycznia

Bilard

19. lutego

Bowling

5. marca

Pickleball

19. marca

Tenis stołowy

6. kwietnia

Badminton

23. kwietnia

Kolarstwo przełajowe

12. maja

Crossfit

21. maja

Strzelanie z broni pneumatycznej

26. maja

Biegi

8. czerwca

Jazda na rolkach

18. czerwca

Tenis ziemny – kobiety

29. czerwca

Tenis ziemny – mężczyźni 

30. czerwca

Pływanie

6. lipca

Ringo – kobiety

13. lipca

Ringo – mężczyźni

14. lipca

Strzelanie z łuku

19. lipca

Beach Tenis – kobiety

10. sierpnia

Beach tenis – mężczyźni

11. sierpnia

Boule – kobiety

7. września

Boule – mężczyźni

8. września

Krokiet

21. września

Dart

8. października

Crossminton

22. października

6) Punktacja
Prowadzona będzie punktacja na najbardziej wszechstronnego zawodnika i zawodniczkę Ziemi Gorlickiej w poszczególnych kategoriach wiekowych. Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnie przez siebie wybranych konkurencjach – do  punktacji zalicza się punkty z 17 konkurencji najwyżej punktowanych wg poniższe klucza.

Punktacja w poszczególnych konkurencjach :
1 miejsce – 15 pkt, 2 m – 13 pkt, 3 m – 11 pkt, 4 m – 9 pkt, 5 m – 8 pkt, 6 m – 7 pkt, 7 m – 6 pkt, 8 m – 5 pkt, 9 m – 4 pkt, 10 m – 3 pkt, 11 m – 2 pkt, 12 m – 1 pkt.

W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji wielobojowej o zajętym miejscu decydować będą wyższe miejsca w poszczególnych konkurencjach, a jeżeli te będą takie same to o wyższym miejscu decydować będzie wiek – im starszy zawodnik/zawodniczka tym wyższe miejsce.

7) Nagrody

Rywalizacja toczyć się będzie przez cały rok, a najlepsi otrzymają nagrody finansowe w wysokości :
I miejsce – 400 zł, puchar, dyplom
II miejsce – 300 zł, puchar, dyplom
III miejsce – 200 zł, puchar, dyplom

Za zajęcie miejsc 1-3 w poszczególnych konkurencjach wśród kobiet i mężczyzn wręczone zostaną  jednowejściowe vouchery do wykorzystania na obiektach OSiR w Gorlicach.

Wśród startujących zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. UWAGA! W losowaniu nie będą brali udziału zawodnicy z miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej.  

8) Zasady finansowania

Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy. Uczestnicy zawodów pokrywają we własnym zakresie: koszty wpisowego (większość zawodów – 2 zł, bowling, bilard w zależności od ustaleń z Clubem”10″ oraz klubem bilardowym „Ósemka”) oraz ubezpieczenie NW.

9) Postanowienia końcowe
– wszystkich zawodników obowiązuje na obiektach sportowych obuwie sportowe /mile widziane jednakowe stroje sportowe/.
– w poszczególnych dyscyplinach obowiązywać będą szczegółowe regulaminy. Interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi.
– niniejszy regulamin i wszelkie informacje z Gorlickim Wielobojem Sportowym publikowane będą na specjalnej stronie internetowej – www.gorlice.pl/gws oraz na facebook-u OSiR.

– uczestnik udziela zezwolenia na nieodpłatne rozpowszechnienie swojego wizerunku w formie audiowizualnej lub w postaci zdjęć, powstałego w trakcie transmisji internetowych, telewizyjnych, nagrań i fotorelacji z rozgrywek w ramach XI Gorlickiego Wieloboju Sportowego.
– uczestnik wyraża zgodę na umieszczanie jego danych osobowych tj. imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (miasto,gmina) na listach klasyfikacyjnych XI GWS.