Regulamin

X Gorlicki Wielobój Sportowy

1) Cel
 • popularyzacja czynnej formy wypoczynku i rekreacji wśród mieszkańców Gorlic i Ziemi Gorlickiej
 • popularyzacja różnych dyscyplin sportowych
 • wyłonienie najlepszych uczestników wieloboju w kategorii kobiet i mężczyzn
 • nawiązanie przyjacielskich kontaktów
2) Organizatorzy
 • Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gorlicach
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach
 • Club 10 Gorlice
 • Klub bilardowy „Ósemka”
 • Gorlicki Klub Szachowy „Kornuty”
3) Patronat
 • Rafał Kukla – Burmistrz Miasta Gorlice
4) Patronat medialny
 • Gazeta Krakowska
 • Telewizja Gorlice
5) Udział
X Gorlicki Wielobój Sportowy przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Warunkiem udziału w zawodach jest  posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa, a także zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Zawodnicy powinni być ubezpieczeni w zakresie NW oraz stosować się do zapisów Regulaminu X Gorlickiego Wieloboju Sportowego i regulaminów poszczególnych dyscyplin wchodzących w skład niniejszego wieloboju.

Rywalizacja przebiegać będzie w grupie kobiet i mężczyzn (bez podziału na kategorie wiekowe).

6) Terminarz konkurencji
 Nazwa konkurencjiTermin realizacji
Jazda szybka na lodzie20. lutego
Biegi narciarskie
Slalom gigant 
Bilardtermin do uzgodnienia
Bowlingtermin do uzgodnienia
Tenis stołowy8. kwietnia
Warcaby21. kwietnia
Kolarstwo przełajowe13. maja
Crossfit22. maja
Strzelanie z broni pneumatycznej26. maja
Biegi9. czerwca
Jazda na rolkach19. czerwca
Tenis ziemny – kobiety6. lipca
Tenis ziemny – mężczyźni 7. lipca
Ringo15. lipca
Strzelanie z łuku22. lipca
Beach Tenis5. sierpnia
Boule – kobiety8. września
Boule – mężczyźni9. września
Dart13. września
Badminton9. października
Crossminton16. października
Pływanie13. listopada
7) Punktacja
Prowadzona będzie punktacja na najbardziej wszechstronnego zawodnika i zawodniczkę Ziemi Gorlickiej w poszczególnych kategoriach wiekowych. Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnie przez siebie wybranych konkurencjach – do  punktacji zalicza się punkty z 17 konkurencji najwyżej punktowanych wg poniższe klucza.

Punktacja w poszczególnych konkurencjach :
1 miejsce – 15 pkt, 2 m – 13 pkt, 3 m – 11 pkt, 4 m – 9 pkt, 5 m – 8 pkt, 6 m – 7 pkt, 7 m – 6 pkt, 8 m – 5 pkt, 9 m – 4 pkt, 10 m – 3 pkt, 11 m – 2 pkt, 12 m – 1 pkt.

W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji wielobojowej o zajętym miejscu decydować będą wyższe miejsca w poszczególnych konkurencjach, a jeżeli te będą takie same to o wyższym miejscu decydować będzie wiek – im starszy zawodnik/zawodniczka tym wyższe miejsce.

8) Nagrody

Rywalizacja toczyć się będzie przez cały rok, a najlepsi otrzymają nagrody finansowe w wysokości :
I miejsce – 400 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł
IV miejsce – 150 zł
V miejsce – 100 zł
VI miejsce – 50 zł 

W przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów wysokość nagród finansowych i ich ilość może być powiększona. Ponadto wśród wszystkich startujących zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe, a 15 najlepszych zawodniczek i zawodników we wszystkich kategoriach otrzyma pamiątkowe koszulki.

9) Zasady finansowania

Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy. Uczestnicy zawodów pokrywają we własnym zakresie: koszty wpisowego (większość zawodów – 2 zł.) oraz ubezpieczenie NW.

10) Postanowienia końcowe
– wszystkich zawodników obowiązuje na obiektach sportowych obuwie sportowe /mile widziane jednakowe stroje sportowe/.
– w poszczególnych dyscyplinach obowiązywać będą szczegółowe regulaminy. Interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi.
– niniejszy regulamin i wszelkie informacje z Gorlickim Wielobojem Sportowym publikowane będą na specjalnej stronie internetowej – www.gorlice.pl/gws oraz na facebook-u OSiR.

– uczestnik udziela zezwolenia na nieodpłatne rozpowszechnienie swojego wizerunku w formie audiowizualnej lub w postaci zdjęć, powstałego w trakcie transmisji internetowych, telewizyjnych, nagrań i fotorelacji z rozgrywek w ramach X Gorlickiego Wieloboju Sportowego.
– uczestnik wyraża zgodę na umieszczanie jego danych osobowych tj. imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (miasto,gmina) na listach klasyfikacyjnych X GWS.