Regulamin

XIII Gorlicki Wielobój Sportowy

1) Cel
  • popularyzacja czynnej formy wypoczynku i rekreacji wśród mieszkańców Gorlic i Ziemi Gorlickiej
  • popularyzacja różnych dyscyplin sportowych
  • wyłonienie najlepszych uczestników wieloboju w kategorii kobiet i mężczyzn
  • nawiązanie przyjacielskich kontaktów
2) Organizatorzy
  • Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Gorlicach
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach
3) Patronat
  • Rafał Kukla – Burmistrz Miasta Gorlice
4) Udział
XIII Gorlicki Wielobój Sportowy przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Warunkiem udziału w zawodach jest  posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa, a także zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Zawodnicy powinni być ubezpieczeni w zakresie NW oraz stosować się do zapisów Regulaminu XIII Gorlickiego Wieloboju Sportowego i regulaminów poszczególnych dyscyplin wchodzących w skład niniejszego wieloboju.

Rywalizacja przebiegać będzie w grupie kobiet i mężczyzn (bez podziału na kategorie wiekowe).

5) Terminarz konkurencji
 Nazwa konkurencjiTermin realizacji
Jazda szybka na lodzie24. lutego
Bilard9. marca
Bowling16. marca
Pickleball23. marca
Tenis stołowy6. kwietnia
Badminton13. kwietnia
Pływanie27. kwietnia
Crossfit18. maja
Strzelanie z broni pneumatycznej22. maja
Jazda na rolkach1. czerwca
Tenis ziemny – kobiety1. czerwca – 31. lipca
Tenis ziemny – mężczyźni1. czerwca – 31. lipca
Kolarstwo przełajowe12. czerwca
 Ringo – kobiety3. lipca
Ringo – mężczyźni4. lipca
Strzelanie z łuku17. lipca
Beach Tenis – kobiety7. sierpnia
Beach tenis – mężczyźni8. sierpnia
Boule – kobiety21. sierpnia
Boule – mężczyźni22. sierpnia 
Biegi 4. września
Krokiet18. września
Dart28. września
Crossminton12. października
6) Punktacja
Prowadzona będzie punktacja na najbardziej wszechstronnego zawodnika i zawodniczkę Ziemi Gorlickiej w kategorii kobiet i mężczyzn. Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnie przez siebie wybranych konkurencjach – do  punktacji zalicza się punkty z 17 konkurencji najwyżej punktowanych wg poniższego klucza:


1 miejsce – 15 pkt, 2 m – 13 pkt, 3 m – 11 pkt, 4 m – 9 pkt, 5 m – 8 pkt, 6 m – 7 pkt, 7 m – 6 pkt, 8 m – 5 pkt, 9 m – 4 pkt, 10 m – 3 pkt, 11 m – 2 pkt, 12 m – 1 pkt.

W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji generalnej o zajętym miejscu decydować będą wyższe miejsca w poszczególnych konkurencjach, a jeżeli te będą takie same to o wyższym miejscu decydować będzie wiek – im starszy zawodnik/zawodniczka tym wyższe miejsce.

W konkurencjach rozgrywanych systemem „każdy z każdym” o wyniku końcowym decydować będą:
– większa liczba zdobytych punktów
– bezpośrednie spotkanie
– większa różnica małych punktów

7) Nagrody

Rywalizacja toczyć się będzie przez cały rok, a najlepsi otrzymają nagrody finansowe w wysokości :
I miejsce – 400 zł, puchar, dyplom
II miejsce – 300 zł, puchar, dyplom
III miejsce – 200 zł, puchar, dyplom

W poszczególnych konkurencjach wśród kobiet i mężczyzn wręczone zostaną  jednowejściowe 2 godzinne vouchery do wykorzystania na obiektach OSiR w Gorlicach (korty tenisowe, kryta pływalnia, hala sportowa). W przypadku zgłoszenia do poszczególnych konkurencji 6 uczestników i więcej do rozdysponowania będą vouchery za miejsca 1-3, przy 4-5 uczestnikach za miejsca 1-2, natomiast przy mniej jak 4, vouchery zostaną wręczone za zajęcie miejsca 1.

Wśród startujących zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. UWAGA! W losowaniu nie będą brali udziału zawodnicy z miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej.  

8) Zasady finansowania

Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy. Uczestnicy zawodów pokrywają we własnym zakresie: koszty wpisowego 5 zł  oraz ubezpieczenie NW.

9) Postanowienia końcowe
– wszystkich zawodników obowiązuje na obiektach sportowych obuwie sportowe /mile widziane jednakowe stroje sportowe/.
– w poszczególnych dyscyplinach obowiązywać będą szczegółowe regulaminy. Interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi.
– niniejszy regulamin i wszelkie informacje z Gorlickim Wielobojem Sportowym publikowane będą na specjalnej stronie internetowej – www.gorlice.pl/gws oraz na facebook-u OSiR.

– uczestnik udziela zezwolenia na nieodpłatne rozpowszechnienie swojego wizerunku w formie audiowizualnej lub w postaci zdjęć, powstałego w trakcie transmisji internetowych, telewizyjnych, nagrań i fotorelacji z rozgrywek w ramach XIII Gorlickiego Wieloboju Sportowego.
– uczestnik wyraża zgodę na umieszczanie jego danych osobowych tj. imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (miasto,gmina) na listach klasyfikacyjnych XIII GWS.