Regulamin

Regulamin Gorlickiego Wieloboju Sportowego

1) Cel
 • popularyzacja czynnej formy wypoczynku i rekreacji wśród mieszkańców Gorlic i Ziemi Gorlickiej,
 • popularyzacja różnych dyscyplin sportowych,
 • wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek Ziemi Gorlickiej w poszczególnych kategoriach wiekowych,
 • nawiązanie przyjacielskich kontaktów.

 

2) Organizatorzy
 • Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gorlicach,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach,
 • Club 10 Gorlice,
 • Klub bilardowy „Ósemka”
 • Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Gorlicach
3) Patronat
 • Rafał Kukla – Burmistrz Miasta Gorlice
4) Patronat medialny
 • Gazeta Krakowska,
 • Telewizja Gorlice,
5) Udział
W IX Gorlickim Wieloboju Sportowym mogą brać udział pełnoletnie osoby będące mieszkańcami Gorlic lub Powiatu Gorlickiego. Warunkiem udziału jest  posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu lub własnoręczne podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa oraz zgoda naprzetwarzanie danych osobowych. Zawodnicy powinni być ubezpieczeni w zakresie NW oraz stosować się do zapisów Regulaminu IX Gorlickiego Wieloboju Sportowego i regulaminów poszczególnych dyscyplin wchodzących w skład niniejszego wieloboju.

Ustala się n/w kategorie wiekowe
– kobiety (jedna kategoria wiekowa)
– mężczyźni 18-45; +45
Organizator dopuszcza start osobom starszym w niższej kategorii wiekowej w całym cyklu GWS.

6) Terminarz konkurencji
 Nazwa konkurencjiTermin realizacji
Jazda szybka na lodzie11 stycznia
Pływanie18 stycznia
Slalom gigant6 lutego
Narciarskie biegi9 lutego
Bilard16 lutego
Bowling14 marca
Tenis stołowy8 kwietnia
Kolarstwo przełajowe13 maja
Strzelanie z kbks26 maja
Biegi9 czerwca
Łyżworolki20 czerwca
Tenis ziemny – kobiety7 lipca
Tenis ziemny – mężczyźni gr I8 lipca
Tenis ziemny – mężczyźni gr II9 lipca
Ringo16 lipca
Strzelanie z łuku22 lipca
Beach Tenis6 sierpnia
Pumptrac-jazda rowerowa20 sierpnia
Boule – kobiety9 września
Boule – mężczyźni10 września
Dart15 września
Badminton10 października
Crossminton17 października
7) Punktacja
Prowadzona będzie punktacja na najbardziej wszechstronnego zawodnika i zawodniczkę Ziemi Gorlickiej w poszczególnych kategoriach wiekowych. Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnie przez siebie wybranych konkurencjach – do  punktacji zalicza się punkty z 17 konkurencji najwyżej punktowanych wg poniższe klucza.

Punktacja w poszczególnych konkurencjach :
1 miejsce – 15 pkt, 2 m – 13 pkt, 3 m – 11 pkt, 4 m – 9 pkt, 5 m – 8 pkt, 6 m – 7 pkt, 7 m – 6 pkt, 8 m – 5 pkt, 9 m – 4 pkt, 10 m – 3 pkt, 11 m – 2 pkt, 12 m – 1 pkt.

W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji wielobojowej o zajętym miejscu decydować będą wyższe miejsca w poszczególnych konkurencjach, a jeżeli te będą takie same to o wyższym miejscu decydować będzie wiek – im starszy zawodnik/zawodniczka tym wyższe miejsce.

8) Nagrody

Rywalizacja toczyć się będzie przez cały rok, a najlepsi otrzymają nagrody finansowe w wysokości :

I miejsce – 350 zł., II miejsce – 250 złotych, a trzecie – 150 złotych.

W przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów wysokość nagród finansowych i ich ilość może być powiększona. Ponadto wśród wszystkich startujących zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe, a 15 najlepszych zawodniczek i zawodników we wszystkich kategoriach otrzyma pamiątkowe koszulki.

9) Zasady finansowania

Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy. Uczestnicy zawodów pokrywają we własnym zakresie: koszty wpisowego (większość zawodów – 2 zł.) oraz ubezpieczenie NW.

10) Postanowienia końcowe
Wszystkich zawodników obowiązuje na obiektach sportowych obuwie sportowe /mile widziane jednakowe stroje sportowe/. W poszczególnych dyscyplinach obowiązywać będą szczegółowe regulaminy. Interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi.
Niniejszy regulamin i wszelkie informacje z Gorlickim Wielobojem Sportowym publikowane będą na specjalnej stronie internetowej – www.gorlice.pl/gws oraz na facebook-u.

Uczestnik udziela zezwolenia na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnienie swojego wizerunku w formie audiowizualnej lub zdjęć, utrwalonych w trakcie transmisji internetowych, telewizyjnych, nagrań i fotorelacji z rozgrywek w ramach IX Gorlickiego Wieloboju Sportowego.
Uczestnik wyraża zgodę na umieszczanie jego danych osobowych tj. imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (miasto,gmina) na listach klasyfikacyjnych IX GWS.