Ringo

RINGO – REGULAMIN

REGULAMINZAWODÓW RINGOw ramachIX GORLICKIEGO WIELOBOJU SPORTOWEGO   CEL:– popularyzacja ringo jako dyscypliny sportowej– organizacja czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej w ramach wieloboju sportowego. ORGANIZATOR:– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach –…