RINGO – REGULAMIN

REGULAMIN
ZAWODÓW RINGO

w ramach
IX GORLICKIEGO WIELOBOJU SPORTOWEGO
 CEL:
– popularyzacja ringo jako dyscypliny sportowej
– organizacja czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej w ramach wieloboju sportowego.

ORGANIZATOR:
– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach 
– Urząd Miejski w Gorlicach 

TERMIN I MIEJSCE:
16.07.2020 r. godz. 17.oo – CZWARTEK– Gorlice, boiska przy basenie OSiR 
 
SYSTEM ROZGRYWEK:
W zależności od liczby zgłoszonych uczestników – system „brazylijski” lub „każdy z każdym”

GRUPY WIEKOWE KOBIET I MĘŻCZYZN:
Zgodnie z regulaminem Gorlickiego Wieloboju Sportowego:
kobiety – bez podziału na kategorie wiekowe
mężczyźni: – do 45 lat
                    powyżej 45 lat

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów w godzinach 16.40 – 17.00.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– wpisowe 2 zł
– wszystkich uczestników obowiązują stroje sportowe
– interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi.