BIEGI – WYNIKI

Biegi średniodystansowe w ramach XII Gorlickiego Wieloboju Sportowego odbyły się w dniu 7.06.2023 r. na stadionie OSIR w Gorlicach. Kobiety do pokonania miały 800 m, mężczyźni 1200 m.

KOBIETY:

M.NAZWISKO I IMIĘCZASPKT GWS
1.MAKOWIEC Elżbieta3 min. 24 sek.15
2HONKOWICZ Monika3 min. 28 sek.13
3.PYZNAR Katarzyna 3 min. 48 sek.11
4.CIAPAJ Katarzyna 4 min. 29 sek.9

MĘŻCZYŹNI:

M.NAZWISKO I IMIĘ CZASPKT GWS
1.PYZNAR Wojciech 4 min. 32 sek.15
2.MACHOWSKI Marcin 4 min. 56 sek.13
3.HONKOWICZ Stanisław5 min. 55 sek.11
4.WAŚKOWSKI Piotr6 min. 11 sek.9