REGULAMIN STRZELANIA Z BRONI PNEUMATYCZNEJ – IX GORLICKI WIELOBÓJ SPORTOWY

Organizatorzy

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach
 • Urząd Miejski w Gorlicach
 • Zarząd Powiatowy LOK w Gorlicach

Termin i  miejsce:

 • Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 05.06.2020 r. w godz. 16.30-17.30
 • Hala Sportowa OSiR w Gorlicach, ul. Sportowa 9

Udział w zawodach: 

Mieszkańcy Gorlic i powiatu gorlickiego powyżej 18 roku życia.

Konkurencja strzelecka:

 • strzelanie z broni pneumatycznej z odległości 10 m
 • pozycja strzelecka siedząca z podpórką, 3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych

Zasady użycia broni i zachowania na stanowisku:

 • broń zabezpiecza organizator zawodów;
 • podczas strzelania jakiekolwiek regulacje przyrządów celowniczych są zabronione
  i będzie karane dyskwalifikacją zawodnika bez prawa wniesienia protestu;
 • zawodnicy zobowiązani są zachować zasady bezpieczeństwa; 
 • zawodnicy w trakcie strzelania wykonują polecenia prowadzącego strzelanie;

Postanowienia organizacyjne:

 • organizator udostępnia do przeprowadzenia konkurencji dwa stanowiska strzeleckie;
 • kolejność rozpoczęcia konkurencji strzeleckiej zależne jest od kolejności zgłoszenia zawodników do biura zawodów;
 • wpisowe 2 zł; 
 • w sprawach spornych i nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia PZSS i organizatora zawodów

ORGANIZATOR