TENIS STOŁOWY – REGULAMIN

Organizator:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach

Urząd Miejski w Gorlicach – Wydział‚ Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Międzyszkolny Klub Sportowy Radość Gorlice

Termin i miejsce:

27.06.2020r. – godz. 8.30
Hala Sportowa OSIR w Gorlicach, ul Sportowa 9

Kategorie wiekowe:

Kobiety OPEN
Mężczyźni do 45 lat
Mężczyźni powyżej 45 lat

System:

W zależności od liczby uczestników system pucharowy brazylijski do dwóch przegranych lub „każdy z każdym”

Uczestnictwo:

W zawodach mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkający w Gorlicach i powiecie gorlickim, którzy opłacą wpisowe w wysokości 2 zł. Zawodnicy powinni posiadać dobry stan zdrowia umożliwiający wzięcie udział w turnieju oraz powinni być ubezpieczeni w zakresie NW.

Zasady finansowania:

Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy. Uczestnicy zawodów we własnym zakresie pokrywają jedynie koszty wpisowego.

Postanowienia końcowe: 

Wszystkich zawodników obowiązuje na hali sportowej obuwie sportowe /mile widziane stroje sportowe/.
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z regulaminem PZTS.
Interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi.